MAKLUMAT PELAYANAN
2022-11-23 06:03:50

"Dengan ini kami, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sangksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"